خدمات ما

پیمانکاری احمدی

تیم پیمانکاری احمدی با سالیان تجربه و نمونه کار های متفاوت و یونیک بهترین لوکسترین مناطق توسط استاد احمدی اجرا شده

محوطه سازی

اجرای پروژه های محوطه سازی و آبشارهای سنگی طراحی و اجرای محوطه های سبز و خرم و استفاده از سنگهای لاشه ای سنگ مالون سنگ ورقه ای سنگ قلوه ای  . ما حیاط و محوطه منزل شما را به بهشتی کوچک تبدیل خواهیم کرد.

فروش سنگ

مشاوران ما در امور تهیه انواع سنگ های طبیعی ورقه ای و مالون سنگ قلوه ای  شما را یاری خواهند داد. ما برای شما سنگ را به بهترین قیمت موجود در بازار تهیه خواهیم کرد. کیفیت و قیمت سنگهای ما را با بقیه پیمانکارن مقایسه کنید.